Nabídka služeb

Kontakt

Miroslav Rutrich
Čechova 125
29001 Poděbrady

IČ: 71142568
Jsem plátce DPH
tel.: 728 130 424
miroslav44@seznam.cz

BOZP

odborně způsobilá osoba dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

 • vstupní analýza stavu BOZP
 • vypracování návrhu systému BOZP
 • vypracování směrnic, řádů a technologických postupů pro jednotlivé činnosti
 • provedení a zajištění školení BOZP
 • kategorizace prací
 • prověrky BOZP
 • identifikace a hodnocení pracovních rizik
 • zastupování při jednání se státními orgány
 • dodávky ochranných pracovních prostředků
 • zajišťování revizí vyhrazených zařízení
 • řešení pracovních úrazů