Nabídka služeb

Kontakt

Miroslav Rutrich

Poděbrady, Čechova 125
tel. 728 130 424
e-mail: miroslav44@seznam.cz

Pobočky
- Poděbrady
- Kladno
- pro Brno a Jihomoravský kraj

IČ: 711 42 568
Jsem plátce DPH

Požární ochrana

odborně způsobilá osoba dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o Požární ochraně v platném znění

 • vypracování dokumentace PO
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • jednání s orgány státního odborného dozoru
 • požární řády požárně nebezpečných pracovišť
 • požární poplachové směrnice
 • evakuační plány – textová i grafická část dokumentace zdolávání požáru
 • stanovení podmínek požární bězpečnosti
 • provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • odborné poradenství v PO
 • vstupní a periodická školení zaměstnanců PO
 • periodická školení vedoucích zaměstnanců PO
 • odborná příprava požárních hlídek a preventistů PO