Nabídka služeb

Kontakt

Miroslav Rutrich

Poděbrady, Čechova 125
tel. 728 130 424
e-mail: miroslav44@seznam.cz

Pobočky
- Poděbrady
- Kladno
- pro Brno a Jihomoravský kraj

IČ: 711 42 568
Jsem plátce DPH

Prevence rizik

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům a dalším osobám pohybujícím se na pracovišti, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), a to s ohledem na rizika ohrožující jejich život a zdraví.

Zaměstnavatel musí trvale zajišťovat bezpečné pracovní prostředí, a to jak pro sebe, své zaměstnance, tak i pro ostatní osoby na pracovišti.

Součástí prevence rizik je i opatření k jejich předcházení. Prevence rizik není nic jiného než soubor opatření, vyplývající z právních a jiných předpisů BOZP, jehož cílem je rizikům předcházet, odstraňovat je, nebo alespoň minimalizovat.

Součástí povinností zaměstnavatele je trvalé vyhledávání všech nebezpečných činitelů, které vyplývají z výkonu pracovních činností a pracovního prostředí.

Na základě zjištěných skutečností zaměstnavatel rizika zhodnotí a přijme vhodné opatření. K tomuto účelu nejčastěji slouží interní dokument organizace s názvem Registr rizik. Ten je trvale aktualizován dle činností, které se na pracovišti nacházejí. Každá změna činnosti s sebou nese příslušné riziko, které je potřeba identifikovat, ohodnotit a přijmout vhodné opatření pro jeho eliminaci.